Doel

De Business Breakfast Club Leuven is groepering van zaakvoerders, bedrijfsleiders en kadermedewerkers die maandelijks samenkomen in het Provinciehuis Vlaams-Brabant te Leuven met het doel:

  • Een eerste keus businessforum voor verantwoordelijken uit de Ondernemings- en Dienstenomgeving te zijn
  • Maximale ervaringsuitwisseling bieden aan business- en dienstenverantwoordelijken
  • Zaken doen en opportuniteiten voor nieuwe producten, diensten en artikelen te ontdekken
  • Te informeren, adviseren en bijstand verlenen

BBC Leuven vergadert elke eerste woensdag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus)  van 08.00 uur tot 10.00 uur.