Reduceren en optimaliseren van uw security investeringen, zonder op uw veiligheid in te leveren door Pierre Ketels

04.10.2017

Reduceren en optimaliseren van uw security investeringen, zonder op uw veiligheid in te leveren door Pierre Ketels, CEO Argus Team

Huidige wetgeving voor & rond uw security beslissingen:
De kwaliteitsvoorwaarden waaraan een onderneming voor veiligheidsadvies moet voldoen worden vastgesteld door een door de minister van Binnenlandse Zaken aangeduid certificatieorganisme.
Dit organisme toetst de concrete situatie van de onderneming de kwaliteitsnormen zoals deze werden goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken, op voordracht door hem aangeduide beroepsorganisaties voor veiligheidsadvies.
Verantwoordelijkheid van de eindklant :
In principe regelt de wet de activiteiten en de ondernemingen die deze organiseren en niet de klanten ervan. Toch is er een bepaling die rechtstreeks betrekking heeft op deze klanten.
Niemand mag beroep doen op de dienstverlening van een niet-vergunde onderneming. Indien dit toch het geval mocht zijn, begaat niet alleen de illegale onderneming een inbreuk, maar ook de klant die er een beroep op deed. Beiden riskeren een sanctie. Deze bepaling kwam tot stand omdat was gebleken dat tal van illegaliteiten geschieden met medeweten van en zelfs op aansturen van de klant.