Suggesties over onze website ?

Sedert enkele weken werkt onze website www.bbcl.be en verschillende leden hebben zich intussen aangelogd.

Onze website zal naar de toekomst toe steeds belangrijker worden voor onze communicatie en informatie naar leden en belangstellenden toe.

Rekening houdend met uw suggesties en bemerkingen kan dit instrument tof, aangenaam, handig en prettig fijngetuned worden. Dus: graag jullie reacties aan secretaris@bbcl.be.

BBCL-site

Hoe krijg ik dit weggezonden?

Test

Is intussen opgelost dank zij W.L.