Rina COLSON's blog

Reduceren en optimaliseren van uw security investeringen, zonder op uw veiligheid in te leveren door Pierre Ketels

04.10.2017

Reduceren en optimaliseren van uw security investeringen, zonder op uw veiligheid in te leveren door Pierre Ketels, CEO Argus Team

Huidige wetgeving voor & rond uw security beslissingen:
De kwaliteitsvoorwaarden waaraan een onderneming voor veiligheidsadvies moet voldoen worden vastgesteld door een door de minister van Binnenlandse Zaken aangeduid certificatieorganisme.
Dit organisme toetst de concrete situatie van de onderneming de kwaliteitsnormen zoals deze werden goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken, op voordracht door hem aangeduide beroepsorganisaties voor veiligheidsadvies.
Verantwoordelijkheid van de eindklant :
In principe regelt de wet de activiteiten en de ondernemingen die deze organiseren en niet de klanten ervan. Toch is er een bepaling die rechtstreeks betrekking heeft op deze klanten.
Niemand mag beroep doen op de dienstverlening van een niet-vergunde onderneming. Indien dit toch het geval mocht zijn, begaat niet alleen de illegale onderneming een inbreuk, maar ook de klant die er een beroep op deed. Beiden riskeren een sanctie. Deze bepaling kwam tot stand omdat was gebleken dat tal van illegaliteiten geschieden met medeweten van en zelfs op aansturen van de klant.

Heer, verlos ons van “REUNITIS” door Guy HANSSENS, Businesscoach – Comaco bvba

06.09.2017
Heer, verlos ons van “REUNITIS” door Guy HANSSENS, Businesscoach – Comaco bvba

Besprekingen, vergaderingen en meetings zijn vaak saai, duren te lang en leveren veelal geen concreet resultaat. Daarom wordt vergaderen vaak als tijdsverspilling beschouwd, terwijl efficiënt en productief overleg juist heel nuttig kan zijn, de besluitvorming kan versnellen en dus heel wat tijdwinst kan opleveren.
Vergaderingen mislukken vaak omdat vooraf en tijdens de vergadering niet is vastgesteld wat precies de bedoeling is van de bespreking of omdat tijdens de bijeenkomst het doel uit het oog wordt verloren.
Hoe halen we u het maximale uit onze vergaderingen? Welke technieken kunnen we hierbij gebruiken? En hoe kunt u het verloop en de effectiviteit van groepsbesprekingen en meetings beïnvloeden en het toch ook leuk houden?