Lid worden

Lid worden kan enkel onder het peterschap van een effectief lid en nadat de kandidaat minstens een bijeenkomst van BBCL heeft bijgewoond.
Kandidaturen worden schriftelijk bezorgd aan een lid van het dagelijks bestuur of verzonden via het contactformulier. Het secretariaat mailt u hierna een inschrijvingsfiche.

De eerstvolgende algemene ledenvergadering neemt de uiteindelijke aanvaardingsbeslissing bij algemeenheid van stemmen.
Elk lid beschikt over een veto-recht.
Samen met de lidmaatschapsbevestiging ontvangt u een onkostennota in functie van de resterende jaaractiviteiten. (x/10de van 300,00 euro.)
De werkingsjaren BBC Leuven starten op 1 september en eindigen op 30 juni van de erop volgende jaren. (maanden juli en augustus: geen activiteiten)

Wilt u een een bijeenkomst bijwonen?

Niet-leden, geïnteresseerden in het onderwerp van een bijeenkomst kunnen deze bijwonen mits vooraf in te schrijven – met vermelding van namen deelnemers, bedrijfsadres en contactcoördinaten. Voor uw tussenkomst in de ontbijtkosten ten bedrage van 30,00 euro per persoon ontvangt u na inschrijving een debetnota.

Inschrijvingen en registraties

U kan zich via deze link alvast registreren. De gegevens die u daar ingeeft worden enkel gebruikt door BBCLeuven. Eénmaal correct geregistreerd kan u na inloggen op deze site makkelijk inschrijven voor de ontbijtsessies of andere evenementen. Uw gegevens worden dan automatisch overgenomen bij elke inschrijving.