Ontbijt Sessies

Onze ontbijtsessies starten telkens om 8u 's ochtends stipt, en duren niet langer dan 10u. Als u wil deelnemen aan één van deze sessies dient u zich eerst in te schrijven op deze site. Na de bevestigingsmail kan u zich dan eenvoudig inschrijven voor de ontbijtsessies.


  • In het arbeidsmarktbeleid is men er lang vanuit gegaan dat er nog veel werkgelegenheidsgroei mogelijk was. Voor Vlaanderen heeft dit zich onder meer vertaald in de ambitieuze doelstelling om tegen het jaar 2020 76% van de 20- tot 64-jarige Vlamingen aan het werk te krijgen. Wanneer we op zoek gaan manieren om die werkgelegenheidsgroei te realiseren, valt op hoe ongelijk de Vlaamse arbeidsmarkt presteert. Op het vlak van werkloosheid en werkzaamheid bij prime age males, mannen tussen 25 en 54 jaar, is Vlaanderen top in Europa. Daar staat tegenover dat Vlaanderen het in internationaal opzicht slecht doet op het vlak van tewerkstelling van laaggeschoolden, 55-plussers en personen met een buitenlandse herkomst.
    Vergrijzing: De vergrijzing is een gekend probleem, maar zal zich de komende jaren versterkt doen voelen op de arbeidsmarkt, in de zorg, in de sociale zekerheid.
    Migratie en integratie Het is bijzonder moeilijk om toekomstige migratiebewegingen te voorspellen, maar een blik op de bevolkingsprognoses voor bijv. Afrika (vandaag 1,1 miljard inwoners; tegen het jaar 2100 4,2 miljard mensen) doen vermoeden dat Vlaanderen in de toekomst met aanhoudende migratiestromen geconfronteerd zal worden.
    Innovatie De opkomst van nieuwe technologiën zoals robots en intelligente software bedreigt bepaalde (vooral routineuze) jobs, maar biedt ook opportuniteiten om het werk productiever, uitdagender en minder belastend te maken voor mens en milieu.
    Een overheid in beweging Ook de overheid zal de komende twintig jaar niet stilstaan. Het is voorlopig onduidelijk hoe het institutionele kader er zal uitzien: meer of minder Europa, nieuwe staatshervormingen of herfederalisering, meer marktwerking of meer overheidsingrijpen, meer of minder tewerkstelling aan de overheid,...