Alex De Ridder van PMV over de financiële instrumenten voor KMO’s

Alex De Ridder is Account Manager bij PMV sinds 2008.

PMV  (pmv.eu) biedt tal van financiële instrumenten voor o.a. KMO’s waaronder leningen, waarborgen enz … waardoor starters, groeiers, overnames en investeringen ondersteund worden.

In deze functie heeft Alex 3 grote taken:

  1. Contacten onderhouden met de banken in Vlaanderen: zorgen dat de banken de financieringen van PMV kennen alsook de voorwaarden en werkwijze. Hiervoor heeft Alex onderhandelingen van top to down bij de verschillende banken, zowel front-office als back-office. Het is belangrijk dat de banken weten welke dossiers wèl voor PMV, maar zeker ook niet voor PMV in aanmerking komen.
  2. Alex staat ook in voor de promotie van PMV: hij zorgt ervoor dat ondernemers hun weg vinden naar PMV. Dit kan zowel rechtstreeks, maar ook via tussenkanalen. Alex onderhoudt ook de contacten met de partners, intermediaires en stakeholders van PMV.
  3. Tenslotte kijkt Alex naar de ontvankelijkheid bij PMV van een krediet/investeringsaanvraag. Alex checkt het business en financieel plan om te zien  of het dossier in aanmerking komt voor PMV en en zo ja bij welke dienst het best terechtkomt.

Alex De Ridder heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector, met hoofdzakelijk expertise in kredieten. En dan voornamelijk investeringskredieten en leningen voor ondernemers/ondernemingen