Presentatie: Maatschappelijke trends en impact op tewerkstelling : bent u er klaar voor?

Spreker: Geert BUELLENS, Accountmanager ACERTA Leuven

In het arbeidsmarktbeleid is men er lang vanuit gegaan dat er nog veel werkgelegenheidsgroei mogelijk was. Voor Vlaanderen heeft dit zich onder meer vertaald in de ambitieuze doelstelling om tegen het jaar 2020 76% van de 20- tot 64-jarige Vlamingen aan het werk te krijgen. Wanneer we op zoek gaan manieren om die werkgelegenheidsgroei te realiseren, valt op hoe ongelijk de Vlaamse arbeidsmarkt presteert. Op het vlak van werkloosheid en werkzaamheid bij prime age males, mannen tussen 25 en 54 jaar, is Vlaanderen top in Europa. Daar staat tegenover dat Vlaanderen het in internationaal opzicht slecht doet op het vlak van tewerkstelling van laaggeschoolden, 55-plussers en personen met een buitenlandse herkomst.
Vergrijzing – Migratie en integratie – Overheid in beweging…..

    Bedankt voor uw inschrijving.
    We hebben een bevestigingsemail gestuurd.
    Geen email ontvangen, neem even contact op via secretaris@bbcl.be of met Rina op 0475/560.427

    Tot slot, geef je even mee bekendheid aan ons evenement door te delen via één van de "Social Knoppen".