Balans lezen voor leken

Kurt Vannieuwenhuysen

Een jaarrekening, balans of resultatenrekening van een bedrijf bevat veel nuttige informatie die belangrijk is om leveranciers, klanten en uw eigen bedrijf beter te begrijpen.
Helaas is het lezen en begrijpen van deze financiële rapportering niet evident voor vele bedrijfsleiders.
Nochtans kan men, zonder diepgaande analyse, heel wat leren uit een balans indien men weet waarop te letten.
Kurt heeft de gave om op een heel begrijpelijke manier uit te leggen wat de betekenis en de samenhang is van de vele cijfers in een jaarrekening.  In deze sessie legt hij op een eenvoudige en duidelijke manier uit waarop te letten bij het lezen van een balans.
kurt@familyfirst.be