Bij leegstand van bedrijfsgebouwen legt de overheid zware boetes op. Hoe gaan we daar mee om?

Spreker: Rina COLSON, vastgoedmakelaar-Vastgoedexpert ABM-Altos – Kampenhout

Belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten (decreet Vlaamse Regering)

De bedoeling van het decreet ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is het tegengaan van één van de belangrijkste ruimtelijke problemen: het stedelijk verval.

Wanneer bedrijven hun activiteit om economische redenen stoppen of omwille van uitbreidingsproblemen of milieu-hygiënische redenen naar nieuwe locaties moeten verhuizen, worden de oude bedrijfsruimten achtergelaten.

Het type van gebouw, de al dan niet resterende bedrijfsinfrastructuur en de aantrekkelijkheid van de onmiddellijke omgeving bepaalt hoe snel deze gebouwen opnieuw in gebruik worden genomen.

Leegstaande bedrijfsruimten die niet onmiddellijk worden heropgenomen in het marktaanbod leiden uiteindelijk tot verwaarlozing en verkrotting. Dergelijke panden oefenen bovendien een negatieve invloed uit op de omgeving.

Daardoor dreigen de aanpalende buurten of wijken eveneens in een verkrottingsspiraal terecht te komen.

Zulke bedrijfsruimten moeten dan ook beschouwd worden als probleemgebieden, zowel vanuit economisch standpunt, als vanuit het streven naar een kwaliteitsvolle leef- en woonomgeving.

    Bedankt voor uw inschrijving.
    We hebben een bevestigingsemail gestuurd.
    Geen email ontvangen, neem even contact op via secretaris@bbcl.be of met Rina op 0475/560.427

    Tot slot, geef je even mee bekendheid aan ons evenement door te delen via één van de "Social Knoppen".