Cybersecurity

Velen denken dat vooral banken, nutsvoorzieningen, technologische bedrijven en de publieke sector kwetsbaar zijn voor hacking. Want hoewel hun beveiliging almaar beter wordt, ontwikkelen cybercriminelen steeds verfijndere aanvalstactieken.

Maar … het liefst richten hackers zich op het ‘laaghangend fruit’, zoals kleine bedrijven die weinig geld en expertise hebben om goede maatregelen te treffen. Ook is het voor KMO’s in verhouding veel duurder om op hetzelfde beveiligingsniveau te komen als grote bedrijven.

Volgens security-onderzoekers zijn veel incidenten te voorkomen door preventie en het creëren van awareness. ‘Hoe clichématig ook, in de praktijk blijft de mens de zwakste schakel.’

Bovendien blijven ook vandaag nog phising-mails een risico. Vroeger doorzag je zo’n mail door de vele spelfouten of loze beloftes, maar tegenwoordig zijn ze nauwelijks van echt te onderscheiden.

‘De kans is daarmee veel groter dat een gebruiker toch een malafide bijlage opent of op een link klikt, waarna zijn bestanden vergrendeld worden of inloggegevens worden gestolen. Bewustwording is essentieel om mensen in te laten zien hoe zij een zwakke schakel zijn, en een sterkere schakel kunnen worden.’