De hervorming van het vennootschapsrecht per 1 januari 2019

Sprekers: meesters Johan en Frederik DURNEZ, Advocatenassociatie Durnez – Oud-Heverlee

Op 1 januari 2019 was voorzien om het grondig hervormd vennootschapsrecht te laten ingaan.
Het wetsontwerp laat diverse types van vennootschappen sneuvelen om er slechts enkele over te houden:
1.De maatschap (inclusief nevenvormen VOF en CommV), met onbeperkte aansprakelijkheid
2.De BV, de NV en de CV, met beperkte aansprakelijkheid.
Daarbij maakt de huidige BVBA plaats voor haar opvolger, de BV (besloten vennootschap), die de meest courante vennootschapsvorm moet worden. De NV blijft bestaan, maar wordt nog meer een vennootschap om kapitaal bijeen te brengen, waarbij de identiteit van de aandeelhouders minder van belang is. Vele structuren die nu ondergebracht zijn in de NV omdat ze niet passen binnen de regelgeving rond de BVBA, zullen voortaan wel een thuis vinden onder de vleugels van de BV. De nieuwe wet laat immers veel meer vrijheid voor de aandeelhouders om de concrete vorm zelf te bepalen in de statuten en in aandeelhoudersovereenkomsten. Voor wie daar geen gebruik van maakt, voorziet de wet in een standaardregeling.
Het wegvallen van het (minimum)kapitaal is een van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe BV. Wie met een vennootschap zaken wil doen, zal zich dus moeten vergewissen van het eigen vermogen van de BV en kan er niet meer vanuit gaan dat er minimum € 18 600 aan middelen in de vennootschap zitten, waarvan er tot nu toe € 6.200,00 (bij minstens 2 vennoten) of € 12.400,00 (bij eenmans-bvba) effectief diende volgestort te worden bij de oprichting.
Nog een belangrijke wijziging bestaat erin dat vennootschappen zoals de BV en de NV door één persoon kunnen opgericht worden, wat nu enkel voor de EBVBA mogelijk is.
Bestaande vennootschappen die gedetailleerde statuten hebben aangegaan, zullen grotendeels op dezelfde wijze kunnen verder werken. Vennootschappen krijgen in principe 10 jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving, zij het dat de aanpassing wel verplicht is bij de eerstvolgende statutenwijziging, hoe beperkt ook.

    Bedankt voor uw inschrijving.
    We hebben een bevestigingsemail gestuurd.
    Geen email ontvangen, neem even contact op via secretaris@bbcl.be of met Rina op 0475/560.427

    Tot slot, geef je even mee bekendheid aan ons evenement door te delen via één van de "Social Knoppen".