Private Onroerende Leasing – vastgoed voordelig verwerven

Wist u dat het mogelijk is om vastgoed voordelig te financieren via Private Onroerende Leasing met uw vennootschap?
Gunter Vanhasbroeck is dé specialist in deze zeer interessante maar weinig gekende techniek.
Hij zal in deze voordracht ingaan op volgende topics.

  • Kan onroerende leasing een oplossing zijn voor afgeschreven vastgoed in uw vennootschap?
  • Kan onroerende leasing een oplossing zijn voor (geviseerde) vruchtgebruikconstructies?
  • Kan onroerende leasing een oplossing zijn om gelden uit uw zaak te halen?
  • Wat zijn de verschillen (voordelen?) met klassiek kopen, kopen in vruchtgebruik/naakte eigendom, opstalrecht,..?

gunter.vanhasbroeck@x-imus.be